Kilka nowych inspiracji, czyli o tych, którym się chce, czasie wolnym i spełnianiu marzeń!

Dziś znów kil­ka nowych inspiracji. Mam nadzieję, że ustaw­ią Was za warkoczyk do pio­nu i pobudzą do dzi­ała­nia. Nie mar­nu­j­cie cza­su, dzi­ała­j­cie i speł­ni­a­j­cie marzenia. W wol­nej chwili rysu­j­cie i koniecznie pol­ub­cie poniedzi­ał­ki! 

Rozwój osobisty

Poroz­wo­jowe beze­ceńst­wa ( blog Dopra­cow­ani)

Strona wspani­ałej Magdy, pełnej energii do pod­bi­ja­nia świa­ta i otwartoś­ci na drugiego człowieka. Ale uwa­ga! Jeśli raz wejdziecie to od razu przepad­niecie!
Ostat­ni wspani­ały wpis prawi o tym, że w życiu możesz chcieć żyć lep­iej, pełniej, więcej wiedzieć… albo i nie. Wybór należy do Ciebie. Sprawdź­cie koniecznie!

Lubię poniedzi­ał­ki i Ciebie też do tego zachę­cam ( blog Ania Ulan­ic­ka)

Kole­jne miejsce, gdzie przepad­niecie! Ania robi cud­nie nat­u­ralne zdję­cia, a jej wpis z koń­ca mar­ca o poniedzi­ałkach skradł moje serce. Napisany przy­jem­nym językiem, czytel­ny i inspiru­ją­cy.
Czego chcieć więcej? Pol­ub poniedzi­ał­ki!

Nie mów o tym, co kochasz robić ( blog Pineap)

Na Hanię wpadłam zupełnie przy­pad­kiem. Od razu wyczułam jej wrażli­wość, chy­ba podob­ną do mojej i bard­zo we mnie uderza­jącą. Wpadłam po uszy, jak zakochana.
Wpis, który powyżej podsyłam Wam daje kopa do dzi­ała­nia. Jeśli szuka­cie motywacji to wskaku­j­cie do Hani, niezły z niej ananas.

Czas wolny

Naucz się rysować ( blog Worqshop)

Do Kasi zaglą­dam dość reg­u­larnie, a jakimś cud­em umknął mi wpis o wyzwa­niu rysunkowym. Ja do rysowa­nia mam dwie lewe ręce i pod­jęłam się już podob­ne­go wyzwa­nia fotograficznego, ale może ktoś się z Was zde­cy­du­je. Zawsze warto spróbować:) Na blogu Kasi przeczyta­cie his­torię Faba. Koniecznie zobacz­cie co dało mu wyzwanie rysowa­nia codzi­en­nie, przez 366 dni!

5 rzeczy, których nie robię by mieć więcej cza­su ( blog Jest Rudo)

Bard­zo przy­jem­ny i wbrew pozorom ważny wpis o rezy­gnacji.  Natalia jest fajną babeczką i podob­nie jak ja ( no w końcu!) nie poświę­ca cza­su na… pra­sowanie. Na blo­ga zaglą­dam zwyk­le po wpisy fotograficzne, ale te życiowe też lubię. Poza tym dziew­czy­na idzie jak burza 🙂
Na co Wy nie poświę­ca­cie cza­su, by zyskać go na inne przy­jem­noś­ci?
P.S. Wiecie, że zdję­cie w nagłówku wykon­ała Natalia?

PODCAST

Maj­ka Jeżows­ka “Nie boję się być szczęśli­wa” ( pod­cast Zawsze i Wszędzie Możesz Wszys­tko)

Ter­az patrz­cie! A raczej słucha­j­cie, bo podsyłam Wam roz­mowę z moją ( i Waszą pewnie też) naju­lu­bieńszą wokalistką z lat dziecię­cych. W wywiadzie o tym, dlaczego śpiewa reper­tu­ar dla dzieci, trochę o pewnoś­ci siebie i wiary w to co robi, a także speł­ni­a­n­iu marzeń. Cud­ow­na kobi­eta, wspani­ały wywiad. Klika­j­cie i ciesz­cie uszy!

 

  • Ojej ślicznie, pięknie, najcu­d­own­iej. Dzięku­ję za polece­nie <3

  • Asiu, dzięku­ję serdecznie za wzmi­ankę! <3 Cieszę się, że spodobał Ci się ten wpis, tym bardziej, że zro­biłam go bard­zo spon­tan­icznie. 😀

    • Cza­sem spon­tan najlep­szy! 😊 poz­drówka