Kategoria: popularne

Kryzys w nauce fotografii — jak go pokonać powie Ci Dominika ze Studio Miłość

To spot­ka także Ciebie. Zawsze się pojawi w nieod­powied­nim momen­cie. Potrafi zniechę­cić i odsunąć od Two­jej pasji. Kryzys w nauce fotografii może spotkać także Ciebie, ale dziś Domini­ka, która zawodowo zaj­mu­je się zdję­ci­a­mi udowod­ni Ci, że nie warto odpuszczać.

Read More

Fotografia dla początkujących — Projekt 365 i podsumowanie po 4 miesiącach

Cześć! Fotografia dla początku­ją­cych to niełatwe zadanie. Na początku tego roku zupełnie niespodziewanie trafiłam na krót­ki film pro­mu­ją­cy Pro­jekt 365. Okaza­ło się, że jest to pro­jekt fotograficzny, a ja poiry­towana wieczną chę­cią robi­enia lep­szych zdjęć od razu przepadłam.

Read More

Czy wiesz jakie masz talenty? StrengthsFinder

Czy wiesz, co Cię wyróż­nia spośród innych ludzi? W czym jesteś wyjątkowy? Czy wiesz jak to sprawdz­ić? Jeśli nie to przeczy­taj o teś­cie Gallu­pa i moich wraże­ni­ach po rozwiąza­niu go. Zawsze lubiłam rozwiązy­wać testy, które mogły mi powiedzieć coś o sobie. Łapałam chęt­nie ołówek do pisa­nia i z cieka­woś­cią uzu­peł­ni­ałam kole­jne pyta­nia. Ekscy­tac­ja wzięła także górę i tym razem, kiedy natknęłam się na test Gallu­pa.

Read More

Jak nie zwariować  i po prostu zacząć żyć? 

Budzik ner­wowo pod­skaku­je na sto­liku jak­by chci­ał mnie stuknąć w głowę i wyciągnąć za brzeg koszuli z łóż­ka. Pod­noszę się i szu­ra­jąc kap­ci­a­mi zaczy­nam dzień. Kole­jny i taki sam.

Pamię­tam jak wstawałam o piątej rano do pra­cy, a wracałam kiedy było już ciem­no. Siadałam na kanapie w salonie z kubkiem czegoś ciepłego i planowałam zada­nia na kole­jny — tak samo szy­b­ki. Wskazów­ki zegara tykały tak głośno w moich uszach, Read More